Portfolio > 2013-2016

Test pattern (parabolic interference)
Test pattern (parabolic interference)
ink on graph paper
21 x 29.7cm
2013